Uzávierka cesty - informácie pre obyvateľov27. 3. 2015 12:22

Z dôvodu realizácie stavby: „Stavebné a bezpečnostné opatrenia“ na ceste I/50 v úseku medzi Novákmi a Prievidzou a cesty I/64 došlo k viacerým dopravným obmedzeniam. Vodiči v regióne okresu Prievidza sa musia pripraviť na výrazné zmeny v doprave, ktoré potrvajú do 23.júla 2015.

Miesto uzávierky na cestnej komunikácii I/50 (E572) je v úseku medzi Novákmi a Prievidzou v 4. pruhu komunikácie. Doprava  je vedená  v susednom pravom jazdnom páse cesty  I/50  (E572) obojsmerne a je riadená dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a výstražnými svetlami.

Okrem uvedeného obmedzenia je realizovaná úplná uzávierka cesty I/64 v mieste križovatky s cestou I/50 (E572) (od MK Šimonovská po MK do obce Koš) v Novákoch.

Pri úplnej uzávierke cesty I/64 bude doprava vedená nasledovne:
- v smere Trenčín - Topoľčany:
z cesty I/50 (E572) (ul. Trenčianska) vpravo po MK Jesenského, vľavo po MK Jesenského, MK Gašpara Košťala  - vpravo na cestu I/64 (ul. Andreja Hlinku),

- v smere Topoľčany - Prievidza:
z cesty I/64 (ul. Andreja Hlinku), vľavo po ceste I/50 (E572) (ul. Andreja Hlinku), vpravo po ceste I/50 (E572) (ul. Trenčianska),

- v smere Topoľčany - Koš:
z cesty I/64 (ul. Andreja Hlinku), vľavo po ceste I/50 (E572) (ul. Andreja Hlinku), vpravo po ceste I/50 (E572) (ul. Trenčianska), vľavo po vetve I/50 (E572), vpravo po MK,

- v smere Koš - Topoľčany:
z MK vľavo po vetve I/50 (E572), vpravo po ceste I/50 (E572) (ul. Trenčianska), vľavo po MK Jesenského, vľavo po MK Jesenského, MK Gašpara Košťala - vpravo na cestu I/64 (ul. Andreja Hlinku).

Termín trvania uzávierky je naplánovaný v termíne od 26. marca 2015 do 23. júla 2015.

Foto: Marián Kucman - Petit Press


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri