Uzatvorenie MŠ, Ulica J. Matušku z dôvodu havárie vodovodného potrubia10. 11. 2020 13:41

Upozorňujeme verejnosť, že z dôvodu poruchy bude prerušená prevádzka materskej školy na Ulici J. Matušku.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára z dôvodu havárie vodovodného potrubia prevádzku Materskej školy, Ulica J. Matušku 759/ 1 od 11.11.2020 do 18.11.2020, vrátane.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri