Uzatvorenie materských škôl dňa 6. a 9. novembra 20205. 11. 2020 14:35

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára z technických príčin prevádzky materských škôl dňa 06.11.2020 a dňa 09.11.2020.

Prevádzka je uzatvorená v týchto materských školách:

Ulica P. Benického 154/ 1
Ulica D. Krmana 334/ 6
Ulica A. Mišúta 731/ 2
Športová ulica 134/ 34
Ulica M. Mišíka 398/ 15
Nábr. sv. Cyrila 360/ 28
Ulica M. Gorkého 223/ 2
Cesta Vl. Clementisa  251/ 12
Ulica J. Matúšku 759/ 1


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri