Uzatvorenie materských škôl dňa 2.11.202030. 10. 2020 15:43

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára prevádzky materských škôl v pondelok 2.11.2020 z dôvodu personálneho zabezpečenia po celoplošnom testovaní obyvateľov SR na ochorenie COVID-19.

Prevádzka je uzatvorená v týchto materských školách:
Ulica P. Benického 154/ 1
Ulica D. Krmana 334/ 6
Ulica A. Mišúta 731/ 2
Športová ulica 134/ 34
Ulica M. Mišíka 398/ 15
Nábr. sv. Cyrila 360/ 28
Ulica M. Gorkého 223/ 2
Cesta Vl. Clementisa 251/ 12
Ulica J. Matúšku 759/ 1


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri