Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi15. 10. 2020 13:49

Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu koronavírusu je Mestská krytá plaváreň v Prievidzi od 13.10.2020 uzavretá.


Info servis