Uzatvorenie krytej plavárne v čase Sviatku všetkých svätých29. 10. 2019 14:03

Uzatvorenie krytej plavárne v čase Sviatku všetkých svätých.

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v piatok 1.11.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená. V sobotu 2.11.2019 bude krytá plaváreň fungovať v zmysle štandardných otváracích hodín.


Info servis