Uzatvorenie krytej plavárne počas mesiaca júl3. 7. 2019 07:42

Verejnosť upozorňujeme, že krytá plaváreň bude počas niektorých dní uzatvorená.

Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda
Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v piatok dňa 5.7.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená.

Uzatvorenie z dôvodu prerušenia dodávky tepla

Krytá plaváreň bude uzatvorená od štvrtka 11.7.2019 do soboty 20.7.2019 z dôvodu výmeny vody v bazéne a z dôvodu prerušenia dodávky tepla v objekte. V nedeľu 21.7.2019 sa dvere plavárne opätovne otvoria.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri