Uzatvorenie krytej plavárne18. 12. 2019 08:51

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že vo štvrtok 19.12.2019 po 12,00 hod bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z technických príčin.

Sanitárne dni na krytej plavárni sa budú konať v piatok 20.12.2019 a v utorok 7.1.2020, čiže plaváreň bude pre verejnosť v týchto dňoch takisto zatvorená.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri