Už viac ako 1000 podnetov18. 3. 2016 10:37

Prievidzská samospráva zaznamenala prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk od spustenia už viac ako 1000 podnetov. Prievidza je treťou samosprávou na Slovensku, ktorá presiahla túto hranicu. Portál pritom pomáha riešiť podnety ľudí, ktorí môžu jednoduchým nahlásením problémov upozorniť svoju samosprávu na to, čo v meste nefunguje.

Na prelome rokov 2015 a 2016 zaznamenala radnica mesta Prievidza tisícity podnet, prijatý prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk. Ako v tejto veci podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková „sme nesmierne radi, že ľudia majú voči tejto forme komunikácie takúto veľkú dôveru. Je to nepochybne aj výsledkom toho, že ľudia vidia našu snahu všetky podnety aj zodpovedne riešiť. Podnety len neevidujeme ale ku každému jednému podnetu pristupujeme individuálne. Dôkazom toho je, že sme dokázali vyriešiť 745 z nahlásených podnetov.“

Na konci mesiaca február 2015 zaznamenalo mesto Prievidza od spustenia portálu celkovo 1168 podnetov. Z toho vyriešených je 745 a 19 je označených ako neriešených. Celkovo 400 podnetov ostáva naďalej v riešení.

Prievidza získala v projekte odkazprestarostu.sk aj viaceré významné ocenenia, napríklad v roku 2013  prvé miesto za najlepšie výsledky v komunikácii a druhé miesto v kategórii prínosu práce samosprávy.

Odkazprestarostu.sk sa stal v októbri 2012 jedným z prostriedkov na komunikáciu obyvateľov Prievidze so svojim mestom. Portál je prevádzkovaný mimovládnou organizáciou Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI, je jednoduchým a účinným nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu občania nahlasovať samospráve každodenné problémy vo svojom okolí. Výhodou tohto spôsobu komunikácie je príležitosť vyjadriť mieru spokojnosti s riešením podnetov zo strany mesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri