Už odpočíva v rodnej zemiLorem ipsum dolor sit amet 5. 8. 2010 13:42
4. augusta 2010 v deň vzniku Matice slovenskej boli telesné pozostatky prievidzského rodáka, matičiara, univerzitného profesora PhDr. Stanislava Mečiara, literárneho vedca, literárneho kritika, redaktora a vedúceho predstaviteľa Matice slovenskej v zahraničí a jeho manželky Anny uložené na Národnom cintoríne v Martine.
Na rodné Slovensko ich priviezla a do rodnej zeme vložila ich dcéra Slávka Mečiarová. Na pietnom akte konajúcom sa za prítomnosti predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša sa zúčastnila aj delegácia mesta Prievidza, ktorú viedol Milan Dérer, zástupca primátora mesta. Vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihol prínos Stanislava Mečiara pre Slovákov a položením kytice kvetov vzdal hold tomuto verejnosti menej známemu Prievidžanovi.
Narodil sa . 21. 3. 1910 v Prievidzi a zomrel 23. 11. 1971 Buenos Aires, Argentine.
V súvislosti so storočnicou narodenia Stanislava Mečiara treba poznamenať, že patril medzi významných slovenských literárnych historikov, teoretikov, kritikov, editorov, archivárov, publicistov i redaktorov a ako blízky spolupracovník Jozefa Cígera Hronského mu pomohol vybudovať z Matice slovenskej modernú kultúrnu ustanovizeň.
V emigrácii sa usadil v ďalekej Argentíne, kde naďalej vyvíjal bohaté krajanské politické, kultúrne a literárne aktivity. Zostali po ňom knižné monografie, stovky štúdií a tisícky článkov, záslužné pôsobenie v martinskej a Zahraničnej Matici slovenskej a ďalšie aktivity.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri