Úverová zadlženosť Prievidze sa znížila aj napriek projektomLorem ipsum dolor sit amet 3. 3. 2016 11:15

Úverová zadlženosť mesta Prievidza a jej obchodných spoločností sa znížila aj v roku 2015. Zadlženosť je nižšia napriek viacerým projektom, ktoré boli realizované práve v roku 2015.

Celková úverová zadlženosť mesta a jeho obchodných spoločností predstavuje ku koncu roka 2015 sumu 11 031 920, eur. Oproti roku 2014 sa zadlženosť znížila o ďalších 534 375 eur, kedy zadlženosť predstavovala sumu 11 566 295, eur. „Celkovú zadlženosť v Prievidzi znižujeme aj napriek tomu, že sa nám podarilo  v minulom roku realizovať viaceré finančne náročné projekty. Napríklad sme rozšírili cintorín na Mariánskej ulici, realizovala sa veľká rekonštrukcia Materskej školy Nábr. sv. Cyrila a opravy na ďalších školách, vymieňali sa okná na kultúrnom dome v Malej Lehôtke, revitalizovalo námestie J. C. Hronského. Všetky tieto činnosti sme financovali bez zvýšenia ďalších dlhov,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková. Celková zadlženosť klesá každoročne od roku 2010.

V závere predošlého roka predstavovalo priame úverové zadlženie mesta v prepočte na jedného obyvateľa Prievidze sumu 130,77 eur. Pri nepriamom úverovom zadlžení je táto suma ešte vyššia a to 232,70 eur. „Je to stále vysoká suma a stále musíme zodpovedne prehodnocovať, ktoré projekty si ako mesto môžeme dovoliť financovať, a ktoré máme naplánované do ďalších rokov. Som však nesmierne rada, že aj napriek vysokej zadlženosti, obyvatelia nepociťujú nedostatok financií v našej samospráve, práve naopak,“ uzavrela Macháčková.

Prehľad vybraných projektov realizovaných v roku 2015:
- Veľká rekonštrukcia - zatepľovanie Materskej školy Nábr. sv. Cyrila v sume 116 749,60 eur.

- Kompletné rekonštrukcie troch ciest realizovaných v roku 2015 v suma 91 935,30 eur.

- Prvá etapa rozšírenia cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi – „sektor K“  v sume 152 520,65 eur.

- Detské ihrisko na Žabníku v sume 24 508,80 eur.

- Opravy strechy na pavilóne Základnej školy na Ulici S. Chalupku v sume 21 591, 97 eur.

- Rekonštrukcia Námestie J.C. Hronského – mesto zo svojho rozpočtu sa podieľalo na rekonštrukcii sumou 64 132 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri