Útulok žiada o spoluprácu pri informovaní ľudí bez domovaLorem ipsum dolor sit amet 4. 2. 2012 01:16

Mesto Prievidza sa aj touto cestou obracia na svojich obyvateľov so žiadosťou o spoluprácu, ktorá môže pomôcť ľuďom bez domova.

Ak sú Vám známe miesta zdržiavania sa ľudí bez domova v týchto mrazivých dňoch, alebo sa s nimi náhodne či pravidelne stretávate, informujte ich, že počas obdobia silných mrazov môžu hlavne počas nočných hodín  využívať služby Útulku na Košovskej ceste č. 15, ktorý prevádzkuje Harmónia, nezisková organizácia zriadená mestom. Toto zariadenie má celoročnú prevádzku a pre ľudí, ktorí sú v sociálnej a hmotnej núdzi slúži i ako nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny.

Záujemcovia sa môžu hlásiť u pracovníka útulku p. Benedika denne,  dopoludnia  od 7.00 do 10.00  hod a popoludní od 15:00 do 20:00 hod, aj počas soboty a nedele.

Ľuďom bez domova v Prievidzi celoročne pomáha aj Charita – dom sv. Vincenta, n.o. najmä výdajom stravy a poskytovaním možností osobnej hygieny počas dňa v sídle organizácie na Sládkovičovej ul. č. 5. Keďže v dôsledku nepriaznivého počasia sa v týchto dňoch zvyšujú nároky na personálne zabezpečenie služieb, organizácia uvíta dobrovoľnícku pomoc pri výdaji stravy, najmä počas víkendov. Bližšie informácie poskytne organizácia na čísle 0905 951 854.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri