Ústavný súd dal za pravdu mestu Prievidza v spore o Prievidzské tepelné hospodárstvoLorem ipsum dolor sit amet 26. 11. 2019 15:19

Košice 26. november 2019: Ústavný súd SR dnes vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Prievidza proti rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave. Spor o manažérsku kontrolu nad spoločnosťou Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (ďalej len PTH) sa vráti na Krajský súd.

Mesto Prievidza v ústavnej sťažnosti namietalo, že ako väčšinový akcionár nemá reálny dosah na riadenie svojej spoločnosti a na konanie predsedu predstavenstva, ktorý je nominantom druhého akcionára. Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners k podstate sporu upresňuje: „Podľa interných predpisov musia za teplárne konať zástupca Hornonitrianskych baní Prievidza spolu so zástupcom mesta. Cieľom tohto mechanizmu je ochrana záujmov a majetku oboch akcionárov. Ani jeden z nich nesmie konať tak, aby ohrozoval druhého akcionára.

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková uvádza: „Nominant Hornonitrianskych baní Prievidza v predstavenstve PTH v mnohých prípadoch nekonal tak, ako to prikazujú stanovy PTH a za spoločnosť konal samostatne bez zástupcu mesta ako väčšinového akcionára. Toto konanie vážne ohrozuje podnik. Ako väčšinový akcionár sme totiž nevedeli, do akých právnych vzťahov PTH vstupuje. Pri obrane našich práv sme sa dostali až na Ústavný súd a som veľmi rada, že sme dnes uspeli.
 
Mesto Prievidza vstúpilo do sporu ešte v roku 2016. Najprv Okresný súd Bratislava IV rozhodol v prospech mesta Prievidza a konštatoval, že zástupca Hornonitrianskych baní nesmie konať za PTH sám, ale spolu so zástupcom mesta. Krajský súd v Bratislave toto rozhodnutie zamietol. Mesto sa preto obrátilo na Ústavný súd, ktorý dnes potvrdil, že práva mesta Prievidza boli v konaní na Krajskom súde porušené. Spor sa vracia späť na Krajský súd do Bratislavy, ktorý je viazaný názorom Ústavného súdu.

„Rozhodnutím Ústavného súdu sa otvorila možnosť domáhať sa spravodlivého vyriešenia sporu pre Prievidžanov. Od roku 2015 nemá mesto Prievidza potrebnú kontrolu nad tým, ako je podnik riadený. Predstavte si situáciu, že presne neviete, aké zmluvy uzatvára Vaša spoločnosť. Zdôrazňujem, že pri PTH nehovoríme o žiadnej malej firme. Ide o strategického dodávateľa tepla pre mesto Prievidza. Je regulovaným subjektom v energetike. Má stovky povinností voči regulačným orgánom, štátnym orgánom či zmluvným dodávateľským partnerom, a tie si musí plniť riadne a podľa zákona,“ priblížila primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Rozhodnutie Ústavného súdu má podľa môjho názoru zásadný význam aj pre právnu prax. Jasne sa totiž vyjadrilo k tomu, ako majú konať osoby v riadiacich funkciách obchodných spoločností,“ uzavrel Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners.

Spoločnosť PTH je dodávateľ tepla v meste Prievidza. Väčšinovým akcionárom v spoločnosti PTH je mesto Prievidza s 51% podielom. Zvyšných 49 % akcií vlastní spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri