Úspešný týždeň pre deti z MŠ na Nábreží sv. cyrilaLorem ipsum dolor sit amet 26. 5. 2016 13:09

Materská škola na Nábr. sv.Cyrila sa v jarných mesiacoch úspešne zapojila do viacerých súťaží – výtvarnej, športovej,literárnej.

V mesiaci apríl sa deti so svojimi výtvarnými prácami zapojili do  XIX.ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže  s názvom “Svet okolo nás“. Je  to súťaž výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná sa každý rok v Prešove pod záštitou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR . Tento rok bolo do tejto výtvarnej súťaže zapojených 275 materských škôl. Z 2004 výtvarných prác  bolo ocenených 50, ktoré boli  vystavené na vernisáži 19.5.2016.  Medzi nimi nechýbali ani 3 výtvarné diela  detí z uvedenej MŠ: „Medveď a zajko“ – autor Paulínka Hanzelová, „ Ocko na traktore“ – autor Tomáko Riziky / obe práce vznikli pod vedením p.uč. Martiny Bahuľovej/, a pod vedením p.uč. Beáty Bahnovej získala ocenenie Saška Hartmanová s prácou „Mačka“.

V ten istý deň sa v prievidzskej športovej hale deti pokúšali o víťazstvo  v športových disciplínach   na XX. ročníku letnej olympiády detí prievidzských materských škôl. Zo školského kola sa ich prebojovalo 11. Celkove sa tu stretlo 130  detí z 12 materských škôl v Prievidzi . Deti súťažili v štyroch individuálnych disciplínach /beh na 20 m, Beh cez prekážky na 20 m , skok do diaľky z miesta, hod tenisovou loptičkou/ a  v jednej spoločnej – štafete na 4 x 20 metrov. Na stupňoch víťazov sa vystriedali deti takmer z každej MŠ. Deti z Cyrila boli úspešné v jednotlivcoch i v záverečnom vyhodnotení.

Zlatú medailu si vybojovali Zuzanka Ondrušková v hode tenisovou loptičkou, Zuzanka Vavrincová v skoku  do diaľky . Dve bronzové medaily  si vybojovala Viktorka Gontková v  behu na 20metrov a v  skoku do diaľky.
Ďalšie úspešné bodované výsledky: beh na 20 metrov Samko Mekýš- 6.miesto,Maťko Grolmus- 20-22.miesto,Dominika Vrábelová- 7.miesto, hod tenisovou loptičkou Laurika Oboňová- 4.miesto,Jurko Száraz- 13.miesto,Danko Gramblička- 14-15.miesto skok do diaľky z miesta - Jurko Száraz- 4.miesto, Maťko Grolmus- 7.miesto,
beh cez prekážky - Dominika Vrábelová- 9.miesto,Laurika Oboňová- 17.miesto,
Samko Mekyš- 9 -10.miesto,Danko Gramblička- 20.miesto,štafetový beh -dievčatá- 5.miesto, chlapci- 9.miesto.

V celkovom hodnotení prievidzských materských škôl deti spoločným úsilím pod vedením p.uč.Švecovej ,Kuvikovej a Goldbergerovej  získali zlatý pohár.
   
„Víťazný“  týždeň  materská  škola  zavŕšila úspechom  v recitačnej súťaži, ktoré opäť zorganizovala Hornonitrianska knižnica pre deti materských škôl  pod názvom „ Mám básničku na jazýčku“. Natálka Henčelová  sa úspešne predstavila s básničkou „ Mašličky pre sliepočky“ , ktorú nacvičila  so svojou p.uč.Goldbergerovou a v konkurencii  21detí získala krásne druhé miesto v kategórii poézia.
            
Všetkým úspešným deťom srdečne blahoželáme a pani učiteľkám želáme naďalej veľa elánu a úspechov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri