Úspešná cesta: História realizácie jedného projektuLorem ipsum dolor sit amet 18. 9. 2014 07:56

Ak je projekt dobrý - teda veľmi dobrý - tak iste neostane „v zásuvke“! Môže byť úspešne zrealizovaný. Tu je príklad.

2011
„Náš projekt Cesty k oblakom /... alebo s nami do 10 344 m n.m./ pripravil návrh na realizáciu turistického preukazu regiónu horná Nitra,“ hovorí Rastislav Púpava, študent Obchodnej akadémie v Prievidzi, člen tímu, ktorý svoj projekt predstavil prvýkrát 15. apríla 2011 v Banskej Bystrici na Veľtrhu cestovného ruchu v rámci programov Junior Achievement n.o. Slovensko. Preukaz bol pripravovaný v spolupráci s TIK Prievidza. V preukaze bolo 10 vrcholov regiónu (Kľak, Veľký Grič, Žarnov...) a vo vrcholových knihách kód, ktorý turista vpisuje do pasu. Ako študenti prišli k nadmorskej výške, ktorá je viac ako Mount Everest? Nadmorská výška vznikla zrátaním nadmorských výšok všetkých desiatich vrcholov v spomínanom pase, teda 10 344 m n.m. Z tohto celoslovenského podujatia v kategórii „Najlepší prezentačný tím“ získali 3. miesto.

Súčasne s prípravou na Veľtrh prácu prihlásili do projektu eTwinning. Projekt prešiel do anglickej mutácie. Pridali sa školy z Turecka a Českej republiky. „Spolu sme získali certifikát kvality, ale neskôr česká škola z projektu odstúpila. V každom prípade to bola dobrá skúsenosť,“ povedal Martin Gatial.

2012
Úspešný projekt autori prihlásili do stredoškolskej odbornej činnosti. V odbore „Hotelierstvo a cestovný ruch“ hladko prešiel školským, oblastným a krajským kolom.  Projekt prezentoval M. Čavojský a získal 1. miesto aj na celoslovenskej SOČ v Piešťanoch.
V spolupráci s TIK Prievidza a Ing. L. Ondrejkovou bola podaná žiadosť o grant „Šanca pre Váš región 2012“ v Nadácii Orange. Bola neúspešná.

Na základe víťazstva na celoštátnej prehliadke SOČ bol projekt odporučený odbornou komisiou prezentovať výsledky práce na EXPO Sciences Europe 2012 /Európska výstava mladých vedcov ESE 2012/ Tula v Rusku. „ESE je súťažná prezentačná výstava, súčasťou sú odborné exkurzie, semináre, workshopy, prednášky, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Projekt som realizoval v angličtine a je to celoživotný zážitok,“ hovorí Dávid Trnik.

2014
Autorov projektu z Obchodnej akadémie Prievidza oslovila Oblastná organizácia cestovného ruchu – REGIÓN HORNÁ NITRA-BOJNICE, ktorá v zastúpení I. Balažovou a S. Maliarikovou a v spolupráci Klubom slovenských turistov – Prievidza a S. Vakulom zrealizovali „Turistický pas“ a brožúru „Obdivujeme Karpaty – Cesty k oblakom“, nový propagačný materiál hornej Nitry, ktorý bol vytlačený na podporu pešej turistiky v regióne.

„Z realizačného tímu som v škole už len ja a náš učiteľ. Ja ako študent pomaturitného štúdia. Moji kolegovia sú na vysokých školách. Oplatilo sa vymýšľať, prerábať, hádať sa... Vidieť svoje meno v tiráži je fajn. Všetkých nás úspešný finiš teší! A tu je koniec našej cesty,“ dodal Rasťo Púpava.

Stanislav Malega, koordinátor projektu, Obchodná akadémia Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri