Úspechy žiakov v EkoFondeLorem ipsum dolor sit amet 3. 6. 2011 07:04

EkoFond SPP pre žiakov a učiteľov II. stupňa základných škôl vyhlásil už tretí ročník súťaže na tému "Energia u nás doma". Súťaž je súčasťou dlhodobého projektu EkoFond pre školy. Cieľom tohto projektu je podporiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia.

Do tejto súťaže sa opätovne zapojila aj Základná škola na Ul.

Rastislavova v Prievidzi a oplatilo sa.

V kategórii "Najlepšie zrealizované energetické opatrenie" získali žiaci školy pod vedením p. učiteľa Mgr. Ivana Kováčika 1. MIESTO.

V kategórii "Najlepší pokus" sa škola umiestnila na 3. MIESTE vďaka zhotovení solárneho boxu pod vedením Mgr. Dany Píšovej.

Blahoželáme a ďakujeme žiakom aj menovaným pedagógom za ich vynikajúcu prácu a reprezentáciu školy aj mesta.

 

PaedDr. Václava Juríková

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri