Úspech mladých fotografov záujmového útvaru pri CVČ SpektrumLorem ipsum dolor sit amet 10. 11. 2016 09:34

Členovia Fotoklubu Junior pri CVČ Spektrum sa aj tento rok zúčastnili 29. ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže Fotografie mládeže (29e Concours International de Photos pour la Jeunesse 2016) v Luxembursku. Na súťaži sa zúčastňujú už od roku 2000.

Celkove bolo do súťaže zapojených 249 mladých fotografov z 22 štátov celého sveta (napr. Omán, Srbsko, Srí Lanka či Chorvátsko). Celkovo bolo zaslaných 893 fotografií, vybraných bolo 297 fotografií.

Na výstavu boli akceptované fotografie Agáty Čurne (fotografia s názvom Stopped for a moment - kategórie A - do 16 rokov), Klaudie Sieklovej (On the full throttle - kat. B - do 21 rokov) a Tomáša Pavloviča (What are they going there?? - kat. A - do 16 rokov), ktoré boli vytvorené pod vedením p. Magdalény Malichovej a Ing. Miriaslava Holeca. K medzinárodnému úspechu im srdečne blahoželáme.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri