Úspech detí z MŠ Nábr. sv. CyrilaLorem ipsum dolor sit amet 6. 5. 2013 12:45

Výtvarné umenie patrí k tým, ktoré nám odhaľuje a približuje svet detí. Svojimi prácami vyjadrujú bezprostredne a úprimne život tak, ako ho vidia svojimi očami. Dôležité však je dávať deťom také podnety, ktoré im pomáhajú výtvarný talent rozvíjať.

Pani  učiteľkám a ich  deťom z MŠ Nábr. sv. Cyrila sa to darí a každoročne sa úspešne zapájajú do rôznych výtvarných súťaží. Nebolo to inak ani tento rok. Opäť sa zapojili do medzinárodnej súťaže detí pod názvom „Žitnoostrovské pastelky“. Dňa 17. mája 2013 sa v Dunajskej Strede uskutoční vernisáž už XIV. ročníka výtvarných prác . Na Žitný ostrov prišlo viac ako 1500 obrázkov z mnohých krajín sveta – z Poľska, Čiech, Srbska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Bieloruska, Hong Kongu a celého Slovenska. Vystavených je 300 prác a medzi nimi sú obrázky detí : Hanky Kríkovej, Martinky Bartovičovej, Darinky Bátorovej a Lucinky Piršelovej.  Sme hrdí na úspechy pedagógov z MŠ Nabr. sv. Cyrila a ich detí.
Želáme im veľa tvorivého elánu a radosti z krásnych výsledkov.

Autor: Martina Bahuľová


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri