Úspech aj v celoslovenskej súťaži16. 3. 2015 08:18

Rýchle prsty a múdra hlava = úspech. Túto rovnicu potvrdil Martin Suran po krajskej aj v celoslovenskej konkurencii.

Súťaže Spracovanie informácií na počítačoch sa pod záštitou Štátneho  inštitútu odborného vzdelávania /ŠIOV/ konali 10. - 11. marca 2015 v Námestove -  Slanická Osada. Súťažil v kategórii „Wordprocessing - profesionálne spracovanie textu na počítači“ a s percentuálnou úspešnosťou 74,31 % obsadil 3. miesto  na Slovensku. 

„Martin výborne reprezentoval našu školu Obchodnú akadémiu Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj. Tretie miesto na Slovensku je skvelý úspech. Jeho výsledok nadviazal na predchádzajúce umiestnenia žiakov našej školy v súťažiach, ktoré dokazujú vysoký rozvoj ich počítačovej gramotnosti s dôrazom na rýchlosť, presnosť a zručnosť v úprave textu.,“ povedala konzultantka v príprave na súťaž Ing. Alžbeta Balková.

„Som tretiak a v rámci predmetu Aplikovaná informatika sa venujeme aj úprave textu v prostredí MS Word a jeho spracovaniu. Súťažiť v spracovaní textu, jeho oprave a úprave, formátovaní zadaného  textového súboru  vo vymedzenom časovom limite  je skvelý adrenalín“ povedal Martin Suran po súťaži.


Skutočnosť, že sme si dokázali dôstojne zmerať sily v celoslovenskom súťažení,  svedčí  o trvalom vyhľadávaní talentov na našej škole.  Za týmito výsledkami je kvalitná príprava študentov  v profesionálnom spracovaní textu a informácií na počítačoch pedagógmi školy.
K úspechu blahoželáme!

Ing. Medľová Mária, PK odborných predmetov
Obchodná akadémia Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri