ÚSMEV opäť s vavrínmiLorem ipsum dolor sit amet 9. 10. 2019 07:37

Nádherná a akusticky veľmi zaujímavá koncertná sála  budovy  Reduty v Spišskej Novej Vsi bola miestom konania  celoštátnej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2019.

V piatok 4. októbra  sa počas slávnostného otváracieho koncertu  predstavil  ako hosť  spevácky zbor Technik z Bratislavy, ktorý  pripravil pre účastníkov neobyčajne kvalitný hudobný zážitok.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov sa  potom konala  v sobotu 5. októbra a predstavilo sa na nej osem dospelých neprofesionálnych speváckych zborov a vokálnych zoskupení  zo Slovenska, medzi nimi aj ženský spevácky zbor ÚSMEV z Prievidze. Ten stál na súťažnom pódiu pod taktovkou dirigentiek Anežky Balušínskej a Daniely Januchovej  síce v poradí až ako posledný, ale z podujatia odchádzal ako víťaz!

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien  sa po seminári a workshope  opäť konalo v koncertnej sále Reduty . Odborným garantom súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto  bolo Národné osvetové centrum a organizačným garantom Spišské osvetové stredisko. Súťažné vystúpenia speváckych zborov hodnotila odborná porota v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka, prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., Mgr. Eva Zacharová, doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., a PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Porota vyhlásila náš prievidzský ženský zbor ÚSMEV za absolútneho víťaza celoštátnej súťaže. Okrem toho dostal zbor osobitnú cenu za hlasovú kultúru a Cenu Slovenského hudobného fondu za interpretáciu skladby slovenského autora  (M. Jašurdová „Išli hudci horou“).

Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu mesta!

- eda -


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri