Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?Lorem ipsum dolor sit amet 25. 3. 2020 16:40

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.

Odporúča sa nasledovný postup:
- Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť
- Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
- Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
- Samozrejme si je potrebné umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

Pripomíname, že z dôvodu mimoriadnej situácie sa od 23.3.2020 zrušil v meste Prievidza plánovaný zber veľkorozmerného odpadu cez veľkoobjemové kontajnery a zber biologicky rozložiteľných odpadov (konáre a odpady zo záhrad). Zber bude realizovaný v náhradnom termíne, o ktorom budeme informovať. Obyvateľov dôrazne žiadame, aby na obvyklých stanovištiach kontajnerov nevytvárali čierne skládky!


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri