Usmernenie a informácie pre chovateľov o domácich zabíjačkách25. 10. 2018 07:58

Na základe usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR o domácich zabíjačkách možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden deň vopred.

Ďalšie podrobné informácie a tlačivá k ohláseniu domácej zabíjačky nájdete TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri