Urob si tím a poď jazdiť!Lorem ipsum dolor sit amet 20. 4. 2015 11:14

Mesto Prievidza sa zapojilo do celonárodnej súťaže "Do práce na bicykli". Národná kampaň má podporiť predovšetkým environmentálne druhy dopravy v našich mestách.

Cieľom súťaže je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
Podmienkou je vytvorenie si tímu ( 2-4 členovia) a registrácia na stránke www.dopracenabicykli.eu
Súťaž bude prebiehať od 01.05.-31.05.2015.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.dopracenabicykli.eu, prípadne u koordinátora pre mesto Prievidza Ing. Lucia Dujničová (lucia.dujnicova@prievidza.sk, t.č. 0911 702 470). K registrácii, aktivácii a zapisovaniu kilometrov sa na stránke www.youtube.com nachádzajú inštruktážne videá.
Upozorňujeme, že registrácia na stránke je možná do 27.04.2015, preto neváhajte a prihláste sa čím skôr.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri