Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do NR SRLorem ipsum dolor sit amet 7. 12. 2015 14:16

V súlade s legislatívou upravujúcou podmienky výkonu volebného práva predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Peter Pellegrini, rozhodnutím určil lehotu na vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015. Na základe rozhodnutia bolo v Prievidzi utvorených 44 volebných okrskov.

V zmysle uvedeného rozhodnutia a ustanovení príslušného zákona primátorka mesta Prievidza, Katarína Macháčková, rozhodla o utvorení volebných okrskov na území mesta Prievidza a určila volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 5. marca 2016.

Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V Prievidzi bolo utvorených 44 volebných okrskov. V priloženom zozname sú uvedené volebné miestnosti na hlasovanie v jednotlivých okrskoch a prehľadne uvedené ulice zaradené do volebného okrsku, resp. ich časti.

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 5. marca 2016 ico_pdf_46

Ďalšie informácie k voľbám sú uvedené na tejto stránke.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri