Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno oznamuje30. 1. 2019 10:29


Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno oznamuje svojim členom z Prievidze, že v dňoch  1. a 2. februára 2019 bude vyplácať  dividendy – podiely  na hospodárskom výsledku spoločenstva  -  za rok 2017. Taktiež budú členom do vyplatené neprevzaté podiely za roky 2013 a 2016.

Každý člen – vlastník podielov na spoločnom majetku -  je povinný pred preberaním preukázať sa občianskym preukazom a v prípade, že sa stal vlastníkom podielov na spoločnom majetku v priebehu rokov 2015 – 2018 a v zmysle zákona č. 93/2013 Z.z. nepristúpil k „Zmluve o založení“, je potrebné, aby so sebou priniesol „doklad o nadobudnutí“,  teda  „osvedčenie o dedičstve“ alebo „kúpno-predajnú zmluvu“ a pod. Po predložení oboch dokladov môžu byť členovi podiely vyplatené.

Výplata podielov sa uskutoční v Ráztočne v kancelárii Urbárskeho pozemkového spoločenstva, ktorá sa nachádza v budove povedľa Kultúrneho domu Ráztočno nad požiarnou zbrojnicou na Morovnianskej ulici  č. 403 v termíne 1. a 2. februára 2019.
a to v nasledovných dňoch:
v piatok   -  1. februára  v čase  od 11.00  do  17.00
v sobotu  -  2. februára  v čase  od 11.00  do  14.00

Spoločenstvo zároveň upozorňuje, že podiely za roky 2013 a 2016 neprevzaté v stanovenom termíne do konca tohto roku budú na záver roka 2019 presunuté na samostatný podúčet bez možnosti ďalšieho nárokovania.

-Výbor  UPS  Ráztočno-


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri