Úprava podmienok sobášnych obradov a úradných hodín matriky mesta Prievidza7. 5. 2020 07:39

V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5.5.2020 a s účinnosťou od 6.5.2020 od 6:00 hod. do odvolania sa upravujú podmienky vykonávania sobášnych obradov matričným úradom mesta Prievidza nasledovne:

- sobášneho obradu v obradnej miestnosti sa môže zúčastniť maximálne 10 osôb vrátane snúbencov  a svedkov,
- vstup do obradnej miestnosti je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
- pri vchode do obradnej miestnosti je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky,
- odstup medzi osobami prítomnými na obrade musí byť minimálne 2 metre okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti,
- prítomní sú povinní dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávať si ruky,
- obradu sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia alebo majú nariadenú karanténu.

V súvislosti so situáciou COVID-19 došlo od 4.5.2020 k úprave pracovného času zamestnancov Matričného úradu mesta Prievidza nasledovne:
- pondelok až štvrtok od 7.00 h do 15.00 h,
- piatok je matričný úrad zatvorený, sobášne obrady sa v piatok nevykonávajú.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri