Upozorňujeme seniorov na falošné opatrovateľkyLorem ipsum dolor sit amet 1. 12. 2016 15:14

V poslednom období sme od viacerých obyvateľov mesta  zaregistrovali podnety,  že ich navštívili v domácnostiach osoby ženského pohlavia, ktoré sa predstavili ako opatrovateľky mesta a ponúkali im opatrovateľskú službu, konkrétne nákupy, upratovanie a pod. Vyzývame všetkých občanov, aby boli pri komunikácii s takýmito osobami obozretní a nevpúšťali ich do svojich príbytkov, nakoľko iba zneužívajú dôveru ľudí odkázaných na pomoc a pod zámienkou poskytnutia pomoci môžu dôveru ľudí zneužiť a poškodiť s úmyslom dosiahnutia vlastného finančného prospechu.

Mesto Prievidza opatrovateľskú službu poskytuje výhradne len na základe právoplatnej zmluvy, ktorú s prijímateľom služby uzatvára. Nie je možné, aby v domácnosti bola poskytovaná služba bez predchádzajúcej žiadosti podanej na sociálnom oddelení mestského úradu. Opatrovateľky, ktoré pracujú pre mesto Prievidza sa vedia preukázať preukazom zamestnanca mesta. Totožnosť opatrovateľky si môžete overiť aj na tel. číslach: 046/5179 kl. 406, 404, alebo: 0904 752 667, 0904 752 669.
Ďakujeme za pochopenie


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri