Upozorňujeme na hrčiarku gaštanovú31. 5. 2012 08:32

Vážne upozornenie!
Karanténny  škodlivý organizmus  - hmyz  z rádu blanokrídlovce (muška) – ktorý je považovaný za najvážnejšieho škodcu jedlých gaštanov po celom svete.

Samička kladie vajíčka do púčikov gaštanov v priebehu leta, kde sa liahnu larvy. Vývoj pokračuje nasledujúcu jar, kedy sa na rašiacich vetvičkách a listoch tvoria hálky, vo vnútri s bielou larvičkou. Vývoj je ukončený v priebehu júna, kedy dospelé samičky vylietajú z hálok, prelietajú na gaštany v okolí  a bez oplodnenia (partenogenéza) kladú vajíčka. Zdrevnatené hálky ostávajú na stromoch aj dva roky.
Šírenie škodcu: množiteľským materiálom a letom samičiek
Slovensko bolo dosiaľ krajinou bez výskytu škodcu. T.r. boli na Slovensko dovezené sadenice jedlého gaštana, u ktorých sa po vyrašení zistila prítomnosť škodcu.  Postihnuté sadenice vysoké cca 150 cm boli predávané po 12.3.2012 s koreňovým balom chráneným jutovinou .
V prípade, že ste tieto gaštany nakúpili alebo ste na stromoch  príznaky napadnutia videli, kontaktujte prosím okamžite  pracovníkov  fytokontroly (ÚKSÚP  odbor ochrany rastlín)!

V Prievidzi – Ing. Magdaléna Lukáňová, tel. 0918/599921 al.5426 358


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri