Upozornenie: Začiatok roka na ZŠ RastislavovaLorem ipsum dolor sit amet 3. 9. 2010 15:28
Riaditeľstvo ZŠ na Ul. Rastislavova v Prievidzi oznamuje svojim žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 6.septembra o 8,00 hod. na školskom dvore, kde budú poskytnuté bližšie informácie vo veci opatrení v súvislosti s prevádzkou školy po povodni.

Po kontrole a stanovisku zo strany RÚNZ sa totiž vyučovanie na menovanej škole začne až 13.
septembra 2010.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri