Upozornenie všetkým obyvateľom mesta18. 11. 2011 13:18

Prísny zákaz znečisťovať verejné priestranstvá komunálnym odpadom.

Dôrazne upozorňujeme všetkých obyvateľov, ktorí nelegálne zhromažďujú komunálny odpad na miestach určených na  zber a drvenie konárov, že svojím konaním  vážne znečisťujú životné prostredie.  Tento spôsob  zbavovania sa  komunálneho  odpadu je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nariadeniami mesta Prievidza.  Mestská polícia bude postihovať každého, kto vynáša komunálny odpad na miesta mimo kontajnerov a odpadových košov.

Ľudia sa zbavujú komunálneho odpadu tým, že ho zhromažďujú na mieste, kde je sústredený biologický odpad ako konáre a lístie z jesenného zberu. Vyhadzovať komunálny odpad na otvorené priestranstvá vážne znečisťuje životné prostredie nás všetkých. Toto správanie nebude zo strany Mestskej polície ďalej tolerovateľné a pristúpi k blokovým pokutám za znečisťovanie verejných priestranstiev. Takéto zbavovanie sa komunálneho odpadu je pritom kvalifikované ako zakladanie čiernych skládok.

Problém zhromažďovania komunálneho odpadu nastal po tom, ako mesto hľadalo alternatívne riešenie zberu a drvenia konárov. Nakoniec sa tieto práce realizujú cez mestskú spoločnosť Unipa za 1000.00 eur. Zber konárov a lístia bude ukončený  do piatku 25.11.2011.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri