Upozornenie pre obyvateľov: Plynári prechádzajú na nový odorant zemného plynuLorem ipsum dolor sit amet 16. 12. 2014 15:37

V nasledujúcich dňoch bude spoločnosť SPP meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.

Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu. Táto odlišnosť v chemickom zložení spôsobuje, že odorant Spotleak 1007:
•má intenzívnejší, výraznejší zápach než THT
•zápach čo do čuchového vnímania človekom je obdobný ako zápach THT avšak s miernym odtieňom zápachu sírovodíka
•najmä v prvých mesiacoch, kedy sa budú plynovody nasycovať novým odorantom, budú dávky pridávaného odorantu vyššie než štandardne. Preto sa môžu vyskytovať prípady intenzívnejšieho zápachu plynu, než na aký sme doteraz zvyknutí.
•do doby, kým si obyvateľstvo zvykne na nový odorant resp. mierne odlišný zápach, je potrebné aby boli ľudia ostražití a každý zápach v domácnosti či inde preverili, aby nedošlo najmä v prvých mesiacoch k zámene zápachu plynu so zápachom napr. kanalizácie, silne pokazených vajec, hniloby z pivnice a pod.
je potrebné, aby akékoľvek podozrenie na problém so zápachom plynu alebo podráždenie a vplyv na zdravie človeka či zvierat, občania ihneď nahlásili na Poruchovú linku - plyn 0850 111 727, ktorú nepretržite 24 hodín denne prevádzkuje spoločnosť SPP.
•odorant Spotleak 1007 nie je toxický, nie je to jed. Prevádzkové koncentrácie odorantu v zemnom plyne sú veľmi malé (v rozsahu len niekoľkých miligramov na meter kubický


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri