Upozornenie pre obyvateľov bytových domov11. 9. 2015 07:32

Vzhľadom na rastúci počet oznámení, kedy obyvatelia oznamujú MsP výskyt a prespávanie cudzích osôb, spravidla bezdomovcov, na chodbách a v priestoroch bytových domov, mestská polícia Prievidza upozorňuje na tento problém a žiada o spoluprácu. Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s príchodom chladného počasia, kedy bezprístrešné osoby v domoch hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa v teple.

Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom Prievidza, alebo podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj „stav“ nie sú schopné dopraviť sa do miesta bydliska. Zistenie výskytu podozrivého, páchnuceho a často nebezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné zážitky. Nezriedka takíto návštevníci znečistia priestory domov či okolie svojimi výkalmi, zvratkami či inými telesnými tekutinami alebo sa dopúšťajú priestupkov proti majetku krádežami zariadenia domov alebo majetku obyvateľov. Preto mestská polícia Prievidza vyzýva k obozretnosti a ponúka niekoľko rád:
-    vchody bytových domov a spoločných priestorov zamykajte aj počas dňa, nielen v nočných hodinách,
-    skontrolujte uzavretie dverí samozatváracím zariadením, v zime nie vždy spoľahlivo účinkuje,
-    všímajte si cudzie, podozrivé osoby vo vchode či okolí domu,
-    žiadajte susedov, aby zamykali a zatvárali vstupné dvere,
-    bez overenia dôvodu vstupu nevpúšťajte do vchodu neznáme osoby,
-    v prípade zistenia podozrivej osoby informujte Mestskú políciu!


Mestská polícia ďalej upozorňuje
September je čas jarmokov, kolotočov a podujatí, ku ktorým ako každý rok patria neodmysliteľné nákupy, zábava a kultúrne vystúpenia. S tým súvisí aj zvýšený pohyb ľudí na miestach, vyhradených pre tieto podujatia. Aby sme mohli tieto chvíle prežiť bez nepríjemnej udalostí, spôsobenej napríklad krádežou peňaženky, tu je niekoľko rád :
•    Vyhýbajte sa tlačenici v dopravných prostriedkoch, obchode či na ulici, venujte pozornosť okoliu a presvedčte sa občas, že máte svoje veci vo vrecku,
•    Vreckári vyhľadávajú miesta, kde je veľa ľudí a často tieto situácie umelo vyvolávajú, na krádeže využívajú aj deti !
•    Nenoste peňaženky v priehľadných taškách a nenechávajte ich navrchu tašky, napríklad na nákupe,
•    Kabelku noste tesne pri tele s rukou na zapínaní. Sťažujete tak zlodejovi podmienky na krádež a „nevyzývate“ ho, aby vás okradol,
•    Kontrolujte uzavretie svojej batožiny a používajte zložitejšie systémy zatvárania,
•    Neukazujte na verejnosti Vašu hotovosť alebo cenné veci,
•    Peniaze a kreditné karty si ukladajte  do vnútorných vreciek obleku, nie do zadných na nohaviciach. Ak platíte, majte v ruke, pokiaľ je to možné, len potrebnú hotovosť,
•    Peňaženku s peniazmi alebo cenné veci nenoste napr. v ruksaku na chrbte, kde nevidíte,
•    Nenoste so sebou zbytočne veľkú hotovosť,
•    Svoju batožinu či nákup nespúšťajte s očí !

Každú krádež alebo len pokus hláste polícii. Žiadajte prijatie svojho oznámenia.
Veríme, že Vám tieto rady pomôžu vyhnúť sa nepríjemným situáciám, spojeným s krádežou peňazí či dokladov.

-Ľubomír Pomajbo náčelník MsP Prievidza-


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri