Upozornenie pre obyvateľov bytových domov18. 12. 2012 13:05

Vzhľadom na rastúci počet oznámení, kedy obyvatelia oznamujú MsP výskyt a prespávanie cudzích osôb, spravidla bezdomovcov, na chodbách a v priestoroch bytových domov, mestská polícia Prievidza upozorňuje na tento problém a žiada o spoluprácu.

Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s príchodom chladného počasia, kedy bezprístrešné osoby v domoch hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa v teple. Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom Prievidza, alebo podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj „stav“ nie sú schopné dopraviť sa do miesta bydliska. Zistenie výskytu podozrivého, páchnuceho a často nebezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné zážitky. Nezriedka takíto návštevníci znečistia priestory domov či okolie svojimi výkalmi, zvratkami či inými telesnými tekutinami alebo sa dopúšťajú priestupkov proti majetku krádežami zariadenia domov alebo majetku obyvateľov. Preto mestská polícia Prievidza vyzýva k obozretnosti a ponúka niekoľko rád:
-    vchody bytových domov a spoločných priestorov zamykajte či zatvárajte aj počas dňa, nielen v nočných hodinách,
-    skontrolujte uzavretie dverí samozatváracím zariadením,
-    všímajte si cudzie, podozrivé osoby vo vchode či okolí domu,
-    žiadajte susedov, aby zamykali a zatvárali vstupné dvere,
-    bez overenia dôvodu vstupu nevpúšťajte do vchodu neznáme osoby,
-    v prípade zistenia podozrivej osoby informujte Mestskú políciu!

MsP Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri