UPOZORNENIE pre návštevníkov cintorínov v rámci ochrany pred požiarmi21. 4. 2020 14:56

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. vyzývajú návštevníkov cintorínov na zvýšenú pozornosť pri manipulácii s ohňom z dôvodu rizika vzniku požiarov.

TSMPD s.r.o. – Stredisko pietnych služieb ako správca cintorínov vzhľadom na požiarnu udalosť na mestskom cintoríne v Prievidzi počas Veľkonočných sviatkov a zvýšenú návštevnosť na pohrebiskách v k. ú. v Prievidze žiada návštevníkov cintorínov, aby nepoužívali sviečky a kahance bez skleneného ochranného obalu. Aj mierny vietor dokáže spôsobiť prenos ohňa z plameňa sviečky na umelohmotné vence, kytice a pietne predmety uložené na hrobových miestach.

Požiarne udalosti na hrobových miestach spôsobujú nielen poškodenie samotného hrobu, kde došlo k požiarnej udalosti, ale najčastejšie aj bezprostredne susediacich hrobov. Správa cintorína nemá povinnosť poistenia voči takýmto udalostiach na hroboch v nájme fyzických osôb. Preto za škody spôsobené lokálnym požiarom zodpovedá nájomca hrobového (urnového) miesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri