UPOZORNENIE: oznam o pohybe medveďa9. 7. 2020 07:41

Poľovnícky spolok Breza upozorňuje obyvateľov, že v okolí katastrov obcí Malá Čausa, Nedožery-Brezany a Prievidza bol zaznamenaný pohyb medveďov. 

Kvôli vlastnej bezpečnosti zvýšte svoju pozornosť a pokiaľ je to možné, obmedzte prechádzky do lesa. Nedovoľte svojim deťom, aby chodili do lesa bez dozoru dospelých.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri