Upozornenie na podozrivé aktivity na prievidzských sídliskáchLorem ipsum dolor sit amet 25. 11. 2016 09:44

Správcovské spoločnosti bytových domov a vodárenská spoločnosť upozorňujú obyvateľov na podozrivé aktivity, o ktorých informovali obyvatelia prievidzských sídlisk. Vyzývajú obyvateľov mesta k opatrnosti, ostražitosti a zvýšenej pozornosti.

V úvode týždňa správcovské spoločnosti bytových domov a vodárenská spoločnosť zaznamenali viacero podnetov obyvateľov prievidzských sídlisk na podozrivé aktivity na prievidzských sídliskách. Osoby, ktoré sa predstavovali ako zamestnanci vodárenskej spoločnosti, mali údajne navštevovať byty obyvateľov so zámienkou výkonu odpočtov meradiel spotreby teplej úžitkovej vody. Vodárenská spoločnosť upozorňuje na to, že odpočty týchto meradiel v bytoch nevykonáva. Taktiež boli v rámci týchto návštev údajne ponúkané podomovým predajom zariadenia slúžiace na reguláciu spotreby vody.

Mesto Prievidza preto vyzýva obyvateľov k ostražitosti a zvýšenej pozornosti. Najmä starších ľudí dôrazne upozorňujeme, aby dôsledne zvažovalii, koho vpustia do svojich obydlí. Zvlášť, ak sú v posledných rokoch známe mnohé prípady, kedy podvodníci pod rôznymi zámienkami vnikli do obydlí starších ľudí, aby podvodom od nich získali finančné prostriedky, alebo ich okradli.

Mesto Prievidza žiada obyvateľov aj o súčinnosť pri preventívnych činnostiach a vyzýva, aby pohyb a neobvyklé konanie podozrivých osôb ihneď hlásili Mestskej polícii Prievidza na bezplatnú linku 159.

Foto: Pixabay.com


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri