Upozornenie na falošných podomových predajcov energií5. 2. 2016 13:01

Stredoslovenská energetika, a.s. upozorňuje občanov, že v meste Prievidza zaznamenalo počas uplynulých dvoch týždňov viacero prípadov s falošnými podomovými predajcami energií, ktorí sa vydávali za zamestnancov SSE. SSE podomový predaj však nerealizuje.

Falošní podomoví predajcovia energií sa vydávali za zamestnancov SSE alebo informovali občanov klamlivými informáciami (napr. že im bol pridelený nový dodávateľ elektriny/plynu). SSE upozorňuje, že podomoví predajcovia často používajú nekalé praktiky a klamú ľudí.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri