Upozornenie na dopravné obmedzenieLorem ipsum dolor sit amet 28. 9. 2018 11:01

Mesto Prievidza pripravuje realizáciu bezbariérových úprav chodníkov priechodu na Ul. A. Hlinku č. 12 pri VŠ ŽU. Pre zabezpečenie realizácie stavebných prác  je nutné čiastočné obmedzenie dopravy a chodcov. Stavebné práce sa budú realizovať v termíne od 1.10. – 15.10. 2018.


Nakoľko sa bude jednať o obmedzenie šírky jazdných pruhov na komunikácii na Ul. A. Hlinku, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov  o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle  prenosného dopravného značenia.

 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri