Upozornenie na deratizačný zásah30. 7. 2019 08:51

Na verejnom priestranstve na sídlisku Necpaly - na detskom ihrisku na Gazdovskej ulici a v jeho bezprostrednom okolí bude v dňoch 2. 8. – 11. 8. 2019 vykonaný deratizačný zásah proti hlodavcom v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov prostredníctvom deratizačnej firmy.

Upozorňujeme všetkých, že v lokalite budú rozmiestnené deratizačné nástrahy, a preto je potrebné rešpektovať výstražné označenie, dodržiavať bezpečnostné predpisy a zabrániť deťom a zvieratám v prístupe do lokality.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri