Upozornenie: Čistenie miestnych komunikáciíLorem ipsum dolor sit amet 15. 4. 2011 12:52

Mesto Prievidza  žiada obyvateľov mesta o rešpektovanie dočasného dopravného značenia pri čistení miestnych komunikácií.  Majitelia motorových vozidiel sú v  avizovanom čase povinní komunikáciu uvoľniť čistiacim mechanizmom.

Čistenie miestnych komunikácií  je vzhľadom k vysokej prašnosti v našom meste  jeden zo spôsobov, ako kvalitu ovzdušia zlepšiť.

Plánované čistenie komunikácií:  

V pondelok 18.

apríla 2011   od   8.00 h do 10. 00 h na Ulici športová a Ulici lúčna. Dopravné značenie umiestňuje správca miestnych komunikácií  15. apríla 2011

stredu 20. apríla 2011 od   8.00 h do 10. 00 h  Rad Jesenského a Ulica Rudnaya. Dopravné značenie umiestňuje správca miestnych komunikácií 18. apríla 2011                    

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri