Umiestnenie striešky nad studničkou – Tím ZŠ Rastislavova26. 12. 2012 17:46

Umiestnenie striešky nad studničkou – Tím ZŠ Rastislavova:

Súťažný tím (zoznam žiakov): Jaroslav Kubík, Sebastián Peter Hraňo, Kristián Majer, Dominika Mokrá, Anabela Lisyová.

Stručný popis zrealizovaného projektu: Celý projekt pozostával z niekoľkých postupov. Ako prvé sme sa vybrali s rodičmi obhliadnuť si miesto studničky, kde sme spoločne preskúmali terén a pomerali si miesto na prípravu striešky nad studničkou. Po pripravení potrebného materiálu na striešku (drevené hranoly, latky, klince, štetce, farbu, logo našej školy...), v rámci svojich možností a schopností sme zhotovili spolu s rodičmi drevenú striešku. Nakoniec sme na  mieste studničky dokončili posledné úpravy a spolu s rodičmi upevnili do zeme. Teraz nad studničkou je pekná strieška, ktorá bude chrániť studničku pred znečistením.
A pripravili sme si aj básničku.

My sme majstri z Rastislavky...

My sme majstri z Rastislavky,
dokopy sme dali hlávky.
Ako pomôcť prírode?
Našli sme odpovede.

Počuli sme o studničke v Hradci,
pomôžeme jej, my druháci!

Po zime bez striešky znečistená,
všetkými zvieratkami opustená.
Malé žabky o pomoc kvákali:
„Chýba tu strieška!“, plakali.

Pripravili sme si plán - čo urobiť,
aby sa nám podarilo studničku zastrešiť.
Najskôr sme ju pomerali,
latky z dreva nachystali.

Klince s kladivom sme pevne pribili,
striešku farbou a štetcom natreli.
S pomocou dospelých sme to zvládli,
hotovú striešku sme do zeme zatĺkli.

Studnička so strieškou je vynovená,
odteraz už nebude opustená.
Užitočnú prácu sme vykonali,
a v srdiečku dobrý pocit mali!


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri