Ulička remesiel v materskej školeLorem ipsum dolor sit amet 24. 4. 2017 12:37

Veľkonočné obdobie je úzko späté s ľudovou kultúrou a tradíciami. Materská škola  na Malonecpalskej ulici v Prievidzi má v rámci svojho zamerania práve spoznávanie regionálnej kultúry a folklóru, a preto si jedno popoludnie pred sviatkami oživila zaujímavým podujatím pod názvom „Ulička remesiel“.

Pozvanie do vyzdobených priestorov materskej školy prijal aj pán viceprimátor a rodičia detí, ale hlavne dôchodcovia z Denného centra v Necpaloch, ktorí si pripravili výstavky svojich pekných výrobkov. Vďaka ich účasti sa deti mohli oboznámiť s tradičnými ľudovými remeslami : s háčkovaním dečiek, ozdobovaním kraslíc, pletením hračiek, zhotovovaním korbáčov a výrobou a dekoráciou fujár a píšťaliek.
Na začiatku podujatia všetkých prítomných privítala riaditeľka materskej školy  v kroji z nášho regiónu a predstavila hostí. Potom deti spríjemnili spoločné stretnutie spevom ľudových piesní, tancom, riekankami a  ľudovými hrami. 
V radostnej atmosfére si všetci zaspievali, prezreli vystavené výrobky, a aj ukážku postupu práce pri pletení korbáča a výroby píšťaliek z vŕbových konárikov. Domov si deti odniesli sladkú odmenu s veľkonočnou pozornosťou : dievčatá – pletené košíčky a chlapci- korbáče.

Text : Mirka Dašková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri