Týždeň dobrovoľníctva “Mladí pre Prievidzu“Lorem ipsum dolor sit amet 14. 6. 2017 08:59

Týždeň dobrovoľníctva “Mladí pre Prievidzu“ bola za posledné roky najväčšia dobrovoľnícka aktivita v meste Prievidza.  Ukázala, že mladí ľudia majú záujem o svoje mesto a dianie v ňom. Celému mestu dokázali, že chcú žiť v lepšej Prievidzi a záleží im na nej.

Celkovo sme uskutočnili 27 aktivít,  do ktorých sa zapojilo 763 ľudí. Väčšinu z nich tvorila mládež.  Do aktivít sa zapojilo všetkých 6 stredných škôl,  5 základných škôl a 6 mládežníckych organizácii. Spolu sme odpracovali 1 923 hodín. Okrem týchto merateľných výsledkov projekt mal veľký význam pri prehlbovaní spolupráce rôznych aktérov mládežníckej politiky a dobrovoľníctva v našom meste, pri propagácii dobrovoľníctva medzi mládežou i širokou verejnosťou, v oblasti medziľudských vzťahov, pri rozvoji organizačných  zručností, športu, kultúry, zdravia, aktívneho odpočinku a ochrany životného prostredia.
 
Od soboty 3.6. do piatku 9.6. sme čistili verejné priestranstvá od odpadu, upratovali školské areály, opravovali športoviská, darovali krv, organizovali kultúrne podujatia, navštívili dôchodcov, deti z detského domova, zbierali knihy a hračky pre sociálne slabšie rodiny, uskutočnili prehliadky kostola Najsvätejšej Trojice, namaľovali plot pri Depe, vstupnú bránu do školy či stenu komunitného centra.
 
Týždeň dobrovoľníctva sme ukončili v piatok 9.6. počas celoslovenského Dňa dobrovoľníctva zábavno-športovým podujatím „Mladí pre Prievidzu“. Uskutočnili sme ho na Námestí slobody. Podujatie slávnostne otvorili za organizátorov Alexandra Gaherová, poslanec MsZ a predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít Branislav Bucák a Ľuboslava Müllerová z Brose. Dobrovoľníci pripravili pre deti zábavné súťaže a tvorivé dielničky. Súčasne prebiehal florbalový turnaj a kultúrny program na javisku. Turnaja sa zúčastnilo 5 tímov. V programe vystúpili tanečné skupiny: Xoana, Fantastik Elko, Diamonds a Baletná škola Dáriusa Štrbu. Tanečná skupina Mafia pripravila pre divákov tanečnú školu, počas ktorej si mohli zatancovať a naučiť sa nové kroky. V programe vystúpili aj speváčky Alexandra Gaherová a Adriana Danková. Dobrovoľných účinkujúcich doplnila mladá prievidzská kapela On the roadside a finalistka Talentu Sima Gažíková. Podujatia sa zúčastnili aj deti zo školských družín ZŠ mesta.

Prvotná myšlienka uskutočniť týždeň dobrovoľníctva vzišla práve od mladých ľudí, ktorí sa zapojili do prípravy, realizácie aj zhodnotenia aktivity. Organizačný tím tvorili predsedovia žiackych školských rád (ŽŠR) SŠ. Hlavným organizátorom bolo Fórum detí a mládeže mesta Prievidza a ŽŠR SŠ. S organizačným zabezpečením im pomohlo Centrum voľného času Spektrum Prievidza. Sponzorsky im pomohlo mesto Prievidza, firma Brose, CVČ Spektrum Prievidza,  dopravcovia p. Vician a p. Gaher.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a podporovateľom. Dúfame, že sa nám podarí podobnú aktivitu uskutočniť aj v budúcnosti.

Text: CVČ Spektrum

Súmar aktivít:ico_pdf_46


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri