Tvorivý ateliér Senior-Art ponúka nové možnosti pre seniorov mesta4. 10. 2017 14:20

Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi doposiaľ napĺňalo  rôznymi zaujímavými aktivitami najmä voľný čas detí a mládeže. Od septembra tohto roku sa však jeho klientmi
stávajú aj seniori.


Vďaka projektu „SeniorArt – tvorivý ateliér pre seniorov“, ktorý podporilo mesto zo svojho participatívneho rozpočtu, tu bol zriadený priestor pre tvorivú a umeleckú činnosť seniorov. Projekt realizuje občianske združenia Ars pro femina. Pridelenú prázdnu miestnosť v budove CVČ z prostriedkov rozpočtu jeho členky zariadili multifunkčnými stolmi, stoličkami, vitrínami, keramickou pieckou a tkáčskymi rámami, doplnili  maliarskymi stojanmi i závesným výstavným systémom. Od 7. sept.2017, kedy bol ateliér sprístupnený, sa v ňom pravidelne vo štvrtok stretávajú záujemcovia o výtvarné, remeselné a hobby techniky a v stredu nadšenci seniorského divadla. Účastníci tvorivých dielní si už pod vedením skúsených lektorov – Pavla Gregora a Gabriely Drobcovej stihli vyskúšať tvorbu zo slamy a šúpolia. Ďalšie dielne viedol skúsený keramikár Rastislav Haronik a do základov techniky tkania ich zasvätí odborná pracovníčka Hornonitrianskeho múzea Anna Vavrová. Dielne seniorského divadla vedie skúsená pedagogička dramatickej výchovy MgA. Viera Marsinová.


O tvorivé dielne  je zo strany seniorov veľký záujem. Svedčí o tom pravidelne naplnená  kapacita ateliéru i množstvo drobných dielok, ktoré si jeho účastníci vytvorili. Projekt bude pokračovať až do polovice decembra, kedy bude zavŕšený výstavou z tvorby seniorov i ukážkami  seniorskeho divadla.

A. Lomnická


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri