Tvoriví seniori30. 12. 2016 12:38

Občianske združenie K-2000 sa dlhodobejšie venuje i podpore tvorivých aktivít seniorov v ich voľnom čase. V tomto roku jej  ponuku predvianočných tvorivých dielní uvítali Denné centrá seniorov Bôbar a Píly.

Pod vedením skúsených lektorov si osvojili základy techniky pletenia z papiera, maľby na skle i práce s drôtom. Seniorky zo združenia Ars pro femina sa okrem toho venovali i zdokonaľovaniu svojich výtvarných zručností  v rôznych technikách kresby a maľby. S výsledkami svojej tvorivej činnosti sa predstavili na regionálnej prehliadke Paleta jesene v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Nadchádzajúca zima a Vianoce ich inšpirovali ako k tvorbe rôznych symbolov Vianoc tak i k čarovným zimným krajinkám, ukážky ktorých Vám prinášame. Celkove 8 tvorivých dielní  sa mohlo uskutočniť vďaka finančnej dotácii mesta Prievidza vo výške 400 € na projekt Tvorivá jeseň života. 

Mgr. Amália Lomnická.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri