Tváre mesta: Slávnostné udeľovanie mestských oceneníLorem ipsum dolor sit amet 3. 2. 2013 21:53

Pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza sa posledný januárový deň v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza konalo slávnostné udeľovanie mestských ocenení pod názvom Tváre mesta.

Tento rok mesto Prievidza oslavuje dve okrúhle výročia - 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste (v listine Zoborského opátstva) a 630. výročie udelenia mestských privilégií (uhorskou kráľovnou Máriou). Pri príležitosti ich osláv mesto pripravilo slávnostné udeľovanie mestských ocenení pod názvom Tváre mesta.

„Koncom januára sme boli mnohí svedkami galavečera Krištáľové krídlo, počas ktorého sme sa  dozvedeli o najvýznamnejších osobnostiach vedy, kultúry, literatúry, hospodárstva, či športu na Slovensku. Dve významné jubileá Prievidze sú vzácnou príležitosťou, aby sme aj my vyzdvihli Prievidžanov, ktorí svojim konaním,  umom, šikovnosťou, pracovitosťou či húževnatosťou dokázali posunúť jednotlivé oblasti verejného, kultúrneho či športového života o stupeň ďalej v priestore nekonečného času. Každá doba má svojich hrdinov – menších či väčších. Každá doba  má ľudí, ktorí mali alebo majú svoju tvár, svoje túžby, svoje nádeje, či  ciele, ktoré napĺňajú vďaka svojim schopnostiam a túžbe urobiť niečo viac. Aj Prievidza ich má a oni majú svoje tváre. Som hrdá na to, že môžem väčšine z takýchto ľudí teraz podať ruku a povedať ďakujem,“ prezradila vo svojom úvodnom príhovore primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Čestné občianstvo
Najvyššie vyznamenanie mesta – čestné občianstvo mestské zastupiteľstvo na čele s primátorkou Prievidze udelilo dvojici významných športovcov, ktorí časť života prežili v Prievidzi – zápasníkovi Jozefovi Lohyňovi a tenistovi Miloslavovi Mečířovi.

„Chcem poďakovať mestskému zastupiteľstvu a vedeniu mesta za to, že som sa mohol stať čestným občanom Prievidze. Je to pre mňa veľká česť a pocta. Svoje prvé športové kroky som urobil práve v Prievidzi a v jej zápasníckom klube. Na ne som neskôr nadviazal a dosiahol vo svojej kariére viacero kvalitných výsledok, ktorými som potešil mnohých ľudí,“ prezradil po udelení ocenenia najlepší zápasník minulého storočia na Slovensku Jozef Lohyňa. Ako často momentálne chodí do Prievidze? „Už sem chodím menej ako v minulosti, keďže mám svoju rodinu v Bratislave. Ale niekoľkokrát v roku navštevujem rodičov, ktorí tu žijú.“ Vzťah k Prievidzi však má úspešný zápasník veľmi pozitívny. „Prievidzu ale aj región hornej Nitry mám ju veľmi rád, prežil som tu svoje detstvo, ale aj prvé športové úspechy. Rád sa sem vždy vraciam, vyvoláva to vo mne pekné spomienky,“ dodal majster sveta z roku 1990.

Miloslav Mečíř si ocenenie nemohol prísť prevziať osobne, keďže v čase konania podujatia bol ako nehrajúci kapitán s daviscupovou reprezentáciou na Ukrajine. Prisľúbil však, že príde na oceňovanie najúspešnejších športovcov okresu Prievidza 22. februára v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza, kde mu dodatočne prievidzská primátorka odovzdá  ocenenie.

Vizitka Jozefa Lohyňu
Vyrastal v Prievidzi a je odchovancom zápasníckeho oddielu Telovýchovnej jednoty Baník Prievidza. Pätnásť rokov pôsobil v reprezentácii a počas svojej športovej kariéry sa zúčastňoval na všetkých významných domácich, európskych a svetových podujatiach. Vďaka svojim úspechom  na olympijských hrách v Soule – 3. miesto, Barcelone – 5. miesto a Atlante – 4. miesto a mnohých ďalších zápasníckych súťažiach,  sa zaradil  medzi najvýznamnejších  športovcov Slovenskej  i bývalej Československej republiky. Je majstrom sveta z roku 1990 v Tokiu, patria  mu tituly Zaslúžilý majster športu, Najlepší zápasník 100 rokov zápasenia, Najúspešnejší športovec ČSFR, hrdí sa Cenou Fair play – rytier športu a je Najlepším slovenským zápasníkom storočia. V súčasnosti žije so svojou rodinou v Bratislave.

Vizitka Miloslava Mečířa
Časť  svojho života prežil v Prievidzi. Je tenisovým majstrom sveta z roku 1987 vo štvorhre s Tomášom Šmídom a  na  olympijských hrách v Soule v roku 1988 sa tešil zo získania kovu najvzácnejšieho – zlatej a taktiež bronzovej medaily. V roku 1988 ho londýnsky Observer označil za najväčší svetový tenisový talent a v tom čase patril medzi desiatku najlepších hráčov planéty. Počas svojej športovej kariéry vyhral i 11 titulov ATP vo dvojhre a deväť vo štvorhre. V rebríčku ATP bol najvyššie na štvrtom mieste. V súčasnosti je nehrajúcim  kapitánom reprezentácie Slovenskej republiky. So svojou rodinou žije v Bratislave.

V Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza boli počas programu, ktorý svojimi vystúpenia spestrili akrobati zo skupiny Vertigo či speváčky zo skupiny Trio La Femme, udelené aj ďalšie ceny, a to Cena mesta Prievidza, Cena primátora mesta Prievidza, Ďakovný list a Pamätný list.

Cena mesta Prievidza
Cenu mesta Prievidza, ktorá sa udeľuje za tvorivé výkony a významné výsledky vo vedecko-technickej, kultúrno-umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, za propagáciu doma i v zahraničí, za hospodársky rozvoj mesta a kvalitné poskytovanie služieb obyvateľom mesta a za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov, získali:

 • Pavol Barabáš – za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí prostredníctvom cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov

 • Mgr. Daniel Hevier – za celoživotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládež a dospelých

 • Štefan Gašparík in memoriam – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji charitatívnych služieb pre ľudí bez domova v Prievidzi

 • Ing. Ivan Kormaňák in memoriam – za významné výsledky a dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu

 • prof. Emil Liebenberger in memoriam – za tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti zborového spevu a objavenie mnohých speváckych talentov

 • Juraj Pasovský in memoriam – za významné výsledky a dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu

 • Doc. Imrich Vysočan in memoriam – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze a priblíženie výtvarného umenia širokej verejnosti

 • Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov spolupráce na environmentálnom projekte EKOROK

 • Ing. Tadeáš Wala – za celoživotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky vo vedecko-technickej činnosti

Cena primátora mesta Prievidza
Cenu primátora mesta Prievidza, ktorú udeľuje primátor obyvateľom mesta, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho obyvateľov, získali:

 • Ing. Richard Fodor – za dlhoročnú propagáciu mesta v rámci partnerských vzťahov Prievidze s talianskym mestom Luserna San Giovanni

 • Lukáš Grešner – za dlhoročnú propagáciu mesta Prievidza a regiónu hornej Nitry prostredníctvom dokumentárnej a umeleckej fotografie

 • Štefan Gürtler – za iniciatívu pri výstavbe športových zariadení v meste Prievidza

 • Rastislav Havalda in memoriam – za presadzovanie demokratických princípov v občianskej spoločnosti mesta Prievidza

 • Ješajahu Andrej Jelinek – za dokumentáciu a spracovanie dejín Židovstva v meste Prievidza

 • Michal Krajčík – za výrazný podiel na rozvoji mesta Prievidza

 • Ján Sabo – za publikačnú činnosť o histórii mesta Prievidza

 • Július Urík – za občianske a samosprávne aktivity v prospech obyvateľov mesta Prievidza

 • Mgr. Vít Zajac – za dlhoročnú aktívnu činnosť zameranú na vykonávanie priaznivej klímy pre prevenciu a podnecovanie verejnosti k viktimačnej prevencii

 • Ing. František Zlocha – za zásluhy na rozvoji lietania a leteckého športu v meste Prievidza

Ďakovný list
Ďakovný list, ktorý mesto Prievidza udeľuje za zásluhy o zveľaďovanie mesta, jeho propagáciu, šírenie dobrého mena mesta, si na oceňovaní prevzali: Norbert Burkuš, Kvetoslava Ďurčová, Eva Fulajtárová, Milan Paluš, Anna Sabová, Ľudovít Škultéty, Dárius Štrba, Tibor Tulík, občianske združenie Ars Preuge, časopis prievidzskej farnosti Bartolomej, občianske združenie Berkat Slovensko, folklórny súbor Senior Vtáčnik, Filmový klub ´93, Kongregácia Dcér Božskej lásky a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Prievidza.

Pamätný list
Pamätný list, ktorý mesto Prievidza udeľuje pri príležitosti životného jubilea, výročia alebo pri významných stretnutiach alebo výročiach mesta za spoluprácu s mestom, za podiel na rozvoji mesta alebo jeho propagácii, bol udelený: Bernardovi Leporisovi, Anne Šošovicovej, Vladimírovi Štefanovi, Tatiane Supekovej, Etele Strakovej, Filoméne Šedajovej, Romanovi Turcelovi, Country Limit Clubu, Divadlu „A“, Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, Hornonitrianskemu múzeu v Prievidzi, Olympijskemu klubu Prievidza, Regionálnemu kultúrnemu centru v Prievidzi, Slovenskému Červenému krížu, územnému spolku Prievidza a Vojtechovi Bartkovi.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri