Tváre mesta – Slávnostné udeľovanie oceneníLorem ipsum dolor sit amet 16. 1. 2013 08:44

Prievidza si v tomto roku 2013 pripomína dve významné výročia - 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste Prievidza v listine Zoborského opátstva a 630. výročie udelenia mestských privilégií uhorskou kráľovnou Máriou.

Prvé zo série kultúrnych podujatí na ktorých si budeme pripomínať tieto udalosti bude udeľovanie ocenení pod názvom Tváre mesta. V rámci tohto galaprogramu sa budú odovzdávať dve čestné občianstva, ceny mesta Prievidza. Okrem týchto ocenení predstavitelia mesta odovzdajú na slávnostnom galaprograme aj cenu primátorky mesta a 15 pamätných a ďakovných listov.

Pri tejto príležitosti srdečne pozývame všetkých obyvateľov na slávnostné udeľovanie týchto ocenení. Slávnostný večer sa koná vo štvrtok 31. januára 2013 o 17:00 v Dome kultúry na Ulici F. Madvu č. 11 v Prievidzi.

Mestskými oceneniami si chce mesto Prievidza uctiť významné osobnosti a inštitúcie, ktoré napomohli v propagácii mesta a aktívne sa podieľali na jeho rozvoji. Slávnostné odovzdávanie ocenení bude súčasťou osláv výročí mesta Prievidza v budúcom roku – slávnostne budú odovzdané na akadémii 31. januára 2013.

Udelenie mestského ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza schválili poslanci dvom úspešným olympionikom – Jozefovi Lohyňovi a Miloslavovi Mečířovi. Toto ocenenie sa udeľuje sa osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, či šírili dobré meno mesta vo svete.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj udelenie mestského ocenenia Cena mesta Prievidza. Slávnostne bude odovzdané Pavlovi Barabášovi, Danielovi Hevierovi, Štefanovi Gašparíkovi (in memoriam), Ing. Ivanovi Kormaňákovi (in memoriam), Emilovi Liebenbergerovi (in memoriam), Jurajovi Pasovskému st. (in memoriam), Ladislavovi Petrášovi, Imrichovi Vysočanovi (in memoriam), Tadeášovi Walovi a spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.

Mestské ocenenie Cena primátorky mesta Prievidza primátorka udelí Richardovi Fodorovi, Lukášovi Grešnerovi, Štefanovi Gürtlerovi, Rastislavovi Havaldovi (in memoriam), Yeshayahu Andrejovi Jelinekovi, Michalovi Krajčíkovi, Jánovi Sabovi, Júliusovi Uríkovi, Vítovi Zajacovi a Františkovi Zlochovi. Okrem toho bude v rámci udeľovania mestských ocenení odovzdaných aj 15 pamätných listov a 15 ďakovných listov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri