TV- Rokovalo mestské zastupiteľstvo28. 2. 2013 13:08

Dňa 26. februára zasadalo mestské zastupiteľstvo druhý krát v tomto roku.

Zastupiteľstvo rokovalo o týchto bodoch:

1.    Návrh Doplnku č. 1 k IS – 69 Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám

2.    Návrh Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

3.    Správa SAD Prievidza o použití finančných prostriedkov mesta v MHD za rok 2012

4.    Prehľad o pridelených bytoch

5.    Správa o vybavovaní sťažností

6.    Správa o činnosti MsP

Rokovanie Mestského zastupiteľstva:

Zdroj RTV Prievidza

Ďalšie rokovanie mestské zastupiteľstva sa uskutoční v 26. marca.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri