Trojstretnutie stomikov na Hornej Nitre26. 6. 2014 08:16

Od 24. do 25. mája 2014 sa  uskutočnilo na Hornej Nitre  už 10. výročné stretnutie stomikov so Slovenska, Čiech a Poľska. Taktiež prišla delegácia  stomikov z Maďarska.

Tieto stretnutia sa opakujú každý rok, vždy je organizátorom iná krajina a umožňuje zdravotne postihnutým zoznámiť sa s iným regiónom danej krajiny, s ukážkami kultúrnych a prírodných zaujímavostí v regiónoch. Organizáciu na Slovensku zastrešuje celoslovenské združenie stomikov – SLOVILCO na čele s prezidentom p. Jánom Čačkom. Spoluorganizátorom  trojstretnutia bol aj miestny klub stomikov – ILCO Klub Prievidza.

Tohtoročného stretnutia sa zúčastnilo celkovo 178 stomikov z toho 38 z Poľska a 60 z Čiech a Moravy. ILCO klub Prievidza zaistil pre účastníkov Trojstretnutia kultúrny a  spoločenský program a prezentáciu regiónu Hornej Nitry. Toto bol umožnené aj vďaka finančnému príspevku mesta Prievidza vo výške 300 eur, za  čo mestu Prievidza patrí naše poďakovanie. Vďaka tomu mohol miestny klub stomikov ILCO klub Prievidza spoluzaistiť program a prezentáciu Prievidze a okolia. Na slávnostnom zahájení bola prítomná aj primátorka Prievidze JUDr. Katarína Macháčková a krátkym prejavom privítala účastníkov stretnutia.

Počas spoločenského programu vystúpil akordeónový orchester AKORDEONIKA zo ZUŠ Bojnice. Po prezentácii kultúrnych, prírodných a spoločenských zaujímavostí okolia Prievidze a Hornej Nitry boli večer organizované nočné prehliadky Bojnického zámku. Druhý deň sa účastníci mohli individuálne pozrieť po pamiatkach Prievidze, Bojníc a okolí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri