Tri v jednom v ZO JDS 07 a Dennom centre Bôbar v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 16. 11. 2018 10:39

Tento rok bol október pre nás, seniorov zo ZO JDS 07 A DC Bôbar Prievidza výnimočný. unikátny. V Dome kultúry v Prievidzi nám 8.10.2018 mesto pripravilo slávnostný program s názvom VENOVANÉ VÁM. Pozvané boli všetky Denné centrá a ZO JDS z mesta Prievidza. Pri tejto príležitosti pani poslankyňa NR SR a primátorka JUDr. Katarína Macháčková, ocenila najaktívnejších členov z jednotlivých organizácií. Od nás, zo ZO JDS 07 boli ocenení traja členovia. Na záver nám Prievidzké ochotnícke Divadlo "A" a Divadlo Shanti, zahralo hru Carla Goldoniho – Škriepky.

Naši jubilanti boli 15.10.2018 prijatí v Obradnej miestnosti mestského úradu pri príležitosti ich životných jubileí. Seniorov prijali najvyšší predstavitelia mesta. Po zápise do Pamätnej knihy mesta Prievidza všetkým 40-tym zablahoželali, ocenili ich pamätným listom, venovali darček a popriali im všetko najlepšie do ďalších rokov života. V našich priestoroch Denného centra mali výborom ZO pripravené posedenie s malým občerstvením.

Ďalšia oslava nás čakala 24.10.2018 , bola to Slávnostná členská schôdza pri príležitosti 25.výročia založenia našej ZO JDS 07 Prievidza v spoločenskej sále Hotela Magura. Tá sa niesla vo veľkolepom štýle. Výbor pripravil akciu pre 230 našich členov. Zablahoželať nám prišli najvyšší predstavitelia mesta, na čele s primátorkou mesta pani JUDr. Katarínou Macháčkovou, poslancami mestského zastupiteľstva pani Dadíkovou a pánom Uríkom, prednostom MÚ pánom MVDr. Norbertom Turanovičom a predsedníčkou OO JDS, pani Beátou Vyoralovou. Schôdzu otváral FS Košovan z Kanianky naším hymnusom „My sme sa združili….“, potom nás prekvapili svojim vystúpením žiaci z ĽŠU L.Stančeka ...bolo to milé, lebo mladučkí hudobníci a speváčky prišli pozdraviť plnú sálu starších, tých skôr narodených. Schôdzu otvorila podpredsedníčka pani Boženka Rybárová, prítomným sa prihovoril predseda našej organizácie, pán Jaroslav Franc a potom sa nám prihovorili naši hostia. Počuli sme milé slová, želania a priania zdravia, pohody, hľadania nových a dobrých námetov a ich úspešné realizovanie. Priali nám, aby nám bolo dobre a aby sme sa tešili na spoločne strávené chvíle.

Potom nasledovalo oceňovanie členov ZO JDS 07 Prievidza v štyroch kategóriách :
 - Zakladajúci členovia    - Členovia vo funkcii predsedov
 - Najstarší členovia       - Najaktívnejší členovia
Bolo ocenených Pamätným listom, krásnym pohárom a kvetom 20 členov našej organizácie, jedna členka dostala Ďakovný list od mesta Prievidza a Ďakovný list s malým darčekom si pre mesto Prievidza od nás prevzala pani primátorka spoločne s pánom viceprimátorom JUDr. Ľ.Maxinon.
Po oficiálnej časti programu nastal čas zábavy a pohostenia. S humorným programom nás najprv pobavil  FS Košovan a potom nám chvíle spríjemňoval svojou hudbou a spevom pán Jozef Šmýkal. Bolo príjemne a veselo, kto chcel spieval, kto chcel tancoval a niekto sa len pozeral a počúval.

Odchod do dôchodku pre nás neznamená, že sa končia naše životné aktivity. My našu „jeseň“ prežívame aktívne a produktívne bez ohľadu na náš vek.
V závere velikánske ďakujem vyslovujeme všetkým, ktorí nám spestrujú život, ktorí nám venujú svoj čas a snažia sa nám náš život spríjemňovať a obohacovať, či sú to predstavitelia nášho mesta alebo výbor našej ZO JDS 07 a Denného centra Bôbar Prievidza.

Text a foto: Ing. Eva Špeťková Bucáková, členka výboru ZO JDS 07 a DC Bôbar Prievidza, organizačná referentka


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri